books


Book Hikmetler


magdaviyya hikmetler ve münâcâtlar [3]
Magdaviyya Hikmetler ve Münâcâtlar [3]
  • Turkish
  • Wisdoms
  • 290
  • 135x210
  • 978-605-7915-75-7
  • 2020
  • Prof. Sayyid Magdy Dawoud

Info

“Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.”
(BAKARA, 2/269)


In other languages

الحكم والمناجات المجداوية  الجزء الثالث