books


Book Genel


imana götüren yol
İmana Götüren Yol
  • Turkish
  • General
  • 62
  • 2011
  • Prof. Sayyid Magdy Dawoud

Info

Euzubillahimineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahîm
Elhamdulillahi Rabbil âlemîn. Vessalatu vesselamu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

İnsanlar günlük alışkanlıklarına kısa bir süre ara vererek ihtiyaçları için bir önem sırası listesi hazırlayacak olsalar, hiç şüphesiz listenin başında insanın kendi hayatı yer alacaktır. Çünkü hayat, insan oğlunun herşey ile alâka kurmasını sağlayacağı tek sermayesidir. Dinî bilgilerden bağımsız olarak bakacak olursak bir hayatın sona ermesi, o hayat sahibi için herşeyin sona ermesidir. Bu nedenle mevzûmuz hayat eksenli olacaktır. Bu konu sadece bir din’e mensup olanları değil, aksine, insan olan herkesi yakından ilgilendirmektedir.

Herşeyimizin kendisine bağlı olduğu hayattan ve bu hayatı ebedîleştirebilme arayışından daha önemli ne olabilir ki? Nitekim bir hedefe ulaşabilmek için, o hedefe ulaştıracak araçlar ve vesileler lazımdır. Bu bağlamda insan, varlığın sırrını çözüp âşinâlık kazanabilmesi için de konuyla alâkalı bir vesile arayıp bulmalıdır. İnsanın birçok ihtiyacının yanısıra bir de ebedîlik, yani devamlılık arzusu vardır. Ebedî olarak var olabilme arzusu da insanın en önemli arzu ve ihtiyaçları arasındadır. Bütün bilimler, hayatın beşikten mezara kadar olan sürecini aydınlatır. Ancak din ilmi bunları da içine alarak, beşikten öncesini ve mezardan sonrasını da bildirerek insanın akıl, kalp ve hislerini tatmin ederek rahatlatır.


In other languages

الطريق الى الإيمان Der Weg zum Glauben La route à la foi