books


Book Tefsir


kur’ânî meseleler çevresinde yûsuf suresi | 1. cilt
KUR’ÂNÎ MESELELER ÇEVRESİNDE YÛSUF SURESİ | 1. CİLT

Info

Dünya çapında yazar- çizerler, Film sektörleri ve Kur’ân yorumcuları (müfessirler) maalesef Yakub (as) ve ailesinin hikâyesinde yanlış muhakeme ve isabetsiz yorumlarda bulunmuşlardır.

Müslümanlar, kitaplarına isrâiliyat cümlesinden yazılar karıştırdıklarında maalesef bu gibi yanlışlar kaçınılmaz olmaktadır. Biz ise kendimizi bu hikâyeyi doğru anlayıp doğru aktarmakla görevli görüyoruz.

1) Rabbimizden, Yakub ailesini (as) savunabilecek bu ahir zaman mahkemesinde, bize doğru bir metot ve güçlü deliller vermesini dileriz.

İnsanların idrakleri bu evrensel ve tarihi mahkemede adil hâkimler olsunlar. Bizim savunmalarımızı işiten ya da okuyan insanlar ciddi ciddi kendi fakültelerinde mesela: akıl, vicdan, kalp, duyu ve hisleriyle topyekûn mahkeme sürecini takip ederek sonuçta akıl hâkiminin kararına bütün fakülteleriyle şahitlik etsin ve Mahkeme-i Kübra’ya o kararıyla gelsinler.

Nerede ve ne zaman bir peygamber hakkında bir söz işitsek, hemen onların beş nübüvvet sıfatıyla değerlendirerek öyle hüküm vermeliyiz. Aksi takdirde onları (as) kendi hakikatlerinde tanımamış ve anlamamış oluruz.

Peygamberlerin beş sıfatı:

  1. Sıdk (doğruluk)
  2. Fetanet (zeki olmaları)
  3. İsmet (masumiyet-günahsızlık)
  4. Emanet (emin-güvenilirlik)
  5. Tebliğ (mesaj aktarımı)

Bu kitabın resmen basılması aynı zamanda Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlara dava dosyasının açılması anlamına gelmektedir. kim hakkında? Elbette bu hikâyede zikrolunan şahıslar hakkında!

Bu kitap resmen bir dava dosyasıdır.

Sonuçta ne olursa olsun, Allah Subhanehu ve Teâlâ herkesi Hesap Günü’nde mutlak hükmüyle yargılayacaktır.                                         

Önemli bir Not:

Gördüğümüz kadarıyla farklı dillerdeki Kur’ân çevirilerinde ciddi yanlışlar yer almaktadır. Bu nedenle, eserlerimizde, orijinal metinlere sadık kalarak çevirmeye azamî gayret sarf ettik.

 


In other languages

حول سورة يوسف وقضايا قرانية Um Yūsuf Sura und Quranische Angelegenheiten